Ananda Yoga Centrum wordt geleid door Ishwari van den Berg en Yoganand Gerritsen. Ananda Yoga Centrum verzorgt opleidingen, cursussen, workshops, lessen en consulten op het gebied van yoga, massage en spirituele ontwikkeling. Op al deze diensten zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar info@anandayogacentrum.nl

Inschrijving

Inschrijvingen voor de opleidingen, de cursussen en workshops gaan digitaal via het invullen van het contactformulier op www.anandayogacentrum.nl.
Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Door je in te schrijven ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.
Per e-mail ontvang je een bevestiging van inschrijving en een factuur.

Betaling studiekosten

Betaling vindt plaats per bank o.v.v. het factuurnummer + naam deelnemer + opleiding/cursus/ workshop. Voor de opleidingen en cursussen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen. Voor de workshops is de betaling van de studiekosten gelijktijdig met de aanmelding.
Bij opleidingen is het in overleg mogelijk om in termijnen te betalen. (Hier zijn kosten aan verbonden).
Na ontvangst van de betaling van de studiekosten of van de 1e termijn is je inschrijving definitief. Dat wil zeggen dat er een plaats voor je wordt vrijgehouden.
Bij het in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien geheel voor rekening van de deelnemer zijn.
Bij te weinig deelnemers wordt de opleiding, cursus, etc. geannuleerd. Bij te veel deelnemers kun je, indien gewenst, op een wachtlijst geplaatst worden.

Duur van de overeenkomst

Je aanmelding geldt voor de gehele duur van de opleiding, cursus, etc.
Voor de 3-jarige yogaopleiding verbind je je voor tenminste 1 jaar. Zonder schriftelijk tegenbericht vóór 1 juni wordt de overeenkomst telkens met één jaar verlengd.
Mocht je door omstandigheden niet in staat zijn de opleiding, cursus, etc. volledig te volgen, dan dien je toch de volledige studiekosten te betalen en zal er geen restitutie plaats vinden. Hieronder valt ook afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.

Annuleren

Na inschrijving geldt er een bedenktijd van 14 dagen. Als je annuleert tot 14 dagen voor de start van een opleiding, cursus of workshop ontvang je 85 % van je betaling van de volledige studiekosten retour.
Bij annulering hierna vindt geen teruggave van de studiekosten plaats.
Als een opleiding, cursus of workshop niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers worden de studiekosten teruggestort.

Ziekte docent

Bij ziekte en/of uitval van een docent zal Ananda Yoga Centrum haar uiterste best doen om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Wanneer vervangen niet mogelijk blijkt te zijn, zal Ananda Yoga Centrum je hiervan in kennis stellen en zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

Persoonsgegevens

Bij inschrijving voor een opleiding, een cursus, etc. worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om je op de hoogte te stellen van toekomstige activiteiten van Ananda Yoga Centrum.
Bij de opleidingen en cursussen wordt er een whats-app groep gemaakt. Ook wordt er een deelnemerslijst (email, woonplaats en telefoonnummer) samengesteld die de 1e les aan de cursisten wordt uitgereikt om eventueel te kunnen carpoolen. Mocht je dit niet willen geef dat dan aan.
Meer over ons privacybeleid vind je op anandayogacentrum.nl.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal dat verstrekt wordt tijdens een opleiding, cursus of workshop mag niet anders worden gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het is deelnemers niet toegestaan om het lesmateriaal te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden. Het copyright en het eigendomsrecht berusten bij Ananda Yoga Centrum.

Aansprakelijkheid

Ananda Yoga Centrum kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door de cursist. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dien je je (behandelend) arts vooraf te raadplegen. Zulke klachten dien je altijd direct aan de docent kenbaar te maken. De docent kan dan aan de hand hiervan ter bescherming van jezelf besluiten om toegang tot de lessen te weigeren.
Ananda Yoga Centrum is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde opleidingen, cursussen, workshops of lessen.

Beeldopname

Ananda Yoga Centrum behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens opleidingen, cursussen etc. En deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Natuurlijk doen we dit in overleg met de deelnemers.
Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een opleiding door cursisten is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de andere deelnemers.

Garantie & klachten

Ananda Yoga Centrum zet zich volledig in om van je opleiding, cursus, workshop of les een succes te maken. Wij waarborgen de kwaliteit van de opleidingen, cursussen, workshops en lessen.
Mocht er desondanks toch iets misgaan of heb je een klacht, meldt dat dan per omgaande (schriftelijk, per email of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.