Kinderyoga Opleiding

Liefdevol & speels kinderyoga leren geven aan kids van 4 tot 12 jaar

Kom je meedoen?

“Kinderen zijn het geschenk van ‘t Universum aan ons. Laten we niet falen in onze plicht hen te begeleiden, te beschermen en te koesteren! ”   

                                                                                                     Sri Vasudeva

afb. kinderyoga opleiding

In de Kinderyoga Docenten Opleiding van Ananda Yoga Centrum word je op een spontane en praktische wijze opgeleid tot kinderyogadocent o.l.v. Miriam Vorderman, (kinder)yogadocent, leerkracht B.O., mindfulness-trainer, moeder. Op een speelse en deskundige manier leer je in 10 lesdagen kinderyogales te geven aan kinderen van 4 tot 12 jaar.

We werken in kleine groepen met ruimte voor persoonlijke aandacht. Onze Kinderyoga Opleiding geven wij sinds 2004.

Oefeningen, adem, ontspanning

In onze Kinderyoga Opleiding leer je yogahoudingen -asana’s- om te zetten naar speelse yogaoefeningen voor kinderen. En je leert hoe deze lichaamshoudingen worden ondersteund door een goed gebruik van de adem. Gecombineerd met spel en beweging, met massage en aanrakingen, met ritme en zingen, en met bewust leren ontspannen van lichaam en geest worden de yogalessen een positieve ervaring voor elk kind!

Kinderyogales geven brengt vreugde

In onze opleiding tot kinderyogadocent ga je ervaren dat het lesgeven in kinderyoga een vreugdevolle activiteit is die veel voldoening geeft. Het is prachtig te zien hoe jouw lesgeven kids op een liefdevolle en spirituele wijze naar meer welzijn en gezondheid brengt!

Voor wie?

In onze Opleiding tot Kinderyogadocent reiken we je al de tools aan om:

 • een kinderyoga groep / praktijk te starten
 • kinderyogales te geven op scholen of in je klas
 • les te geven in kinderdagverblijven en in BSO’s
 • kinderyoga ‘gewoon’ thuis te geven aan je eigen kids.

Lees verder

oefening-kind-kracht-ontwikkelenAlvorens verder in te gaan op wat yoga voor kinderen kan betekenen willen we kort omschrijven wat yoga is. Yoga is een unieke methode van lichaamshoudingen, adem-oefeningen en ontspanningstechnieken, die duizenden jaren geleden in India is ontstaan.

Er wordt gewerkt met bewegingen en lichaamshoudingen, waarbij de adem een belangrijke rol speelt. Door yoga gaat je energie weer op natuurlijke wijze stromen en leer je bewust om te gaan met spanning en ontspanning.

Yoga richt zich op de ontwikkeling van heel de mens en de eenheid die er oorspronkelijk is tussen lichaam, geest en ziel. Deze eenheid zijn we in ons dagelijks leven vaak kwijt geraakt. Yoga geeft je de middelen om deze vereniging weer te herstellen.

Bewustwording

Kinderen worden door het beoefenen van kinderyoga zich bewuster van hun lichaam en de zintuigen, van hun adem en hun verbeeldingskracht. Ze leren om naar binnen te gaan, zich te ontspannen, zich te concentreren en aanwezig te zijn zonder zich te verliezen in de prikkels om hen heen en in de eigen emoties. Kinderyoga geeft kinderen inzicht in hun eigen kracht en mogelijkheden; het geeft vreugde en veel plezier!

Spelenderwijs op avontuur

In een kinderyogales worden yoga- en ademoefeningen gecombineerd met spel, beweging en ontspanning, met massage en aanraking, met ritme en zingen. In een veilige, ongedwongen sfeer gaan we spelenderwijs samen op avontuur, waarbij de yogahoudingen zorgen voor het opladen en afvoeren van overtollige energie, zodat er balans ontstaat tussen spanning en ontspanning.

Voorbij prikkels & stress

Onze samenleving kent veel stress en een veelvoud aan prikkels. Yoga ontlaadt nerveuze energie die veroorzaakt wordt door te veel prikkels. Het versterkt een gezonde ademhaling en laat hierdoor de vitaliteit toenemen. De kinderyoga houdingen bevorderen het contact met het lichaam en zorgen voor een betere aarding. Zo komen kinderen (weer) met beide benen op de grond.

Emotionele intelligentie bevorderen

Yoga werkt verbindend, er is geen competitie. We zien vaak dat er meer zelfvertrouwen ontstaat en dat kinderen op een emotioneel intelligente manier met elkaar leren omgaan. Speciale oefeningen, soms in tweetallen, bevorderen ook de sociale vaardigheden van de kinderen. Hierdoor leren zij zich weerbaarder op te stellen en duidelijker hun grenzen te aan te geven.

Een rustpunt

Al jong spelen kinderen per dag uren op de computer. En ook op school ligt de nadruk vaak op rekenen, feiten en logica, de linkerhersenhelft. Hierdoor raken kinderen uit balans. Door kinderyoga brengen we de hersenhelften weer in balans wat het welzijn van het kind bevordert. In een wereld waar veel van het mentale vermogen gevraagd wordt kan de kinderyogales daarom een belangrijk rustpunt zijn.

Kortom:

Door kinderyoga kunnen we kinderen op een liefdevolle en positieve wijze begeleiden naar welzijn, naar een beter evenwicht tussen een gezond lichaam en een gezonde geest. En is het niet prachtig, dat je, door zo met kinderen te werken, ook bijdraagt aan een betere wereld en toekomst vol vrede?

oefening-examenCentraal in onze kinderyoga docenten opleiding staan de theorie en de praktijk van het lesgeven in kinderyoga. In de lesdagen ga je ervaren dat het geven van yoga aan kinderen een plezierig, creatief, liefdevol, inspirerend en speels gebeuren is. Daarbij is de hatha yoga, de yoga van de houdingen, steeds ons uitgangspunt.

Kleinschalige opleiding tot kinderyogadocent

Onze kleinschalige, maar intensieve opleiding, duurt 10 lesdagen en wordt meestal om de 14-dagen gegeven.
Bewust hebben we hier voor gekozen. Zo heb je namelijk de mogelijkheid de aangereikte theoretische en praktische kennis te laten indalen en thuis te oefenen. En de volgende lesdag is het plezierig dat je feedback kunt krijgen op jouw oefenervaring. Hierdoor neemt de effectiviteit van de lesdagen toe.

De oefeningen

Elke lesdag worden oefeningen voorgedaan, samen geoefend, en uitgebreid besproken. Daarbij zullen we aangeven welke oefeningen voor welke leeftijd geschikt zijn.
En je leert welke oefeningen je kunt combineren om zelf een goede yogales samen te stellen. Ook krijg je inzicht in de sensomotorische ontwikkeling van kinderen, en hoe kinderyoga hierbij aansluit.
In de opleiding maken we gebruik van verschillende werkvormen, zoals zintuigoefeningen, concentratiespelletjes, aandacht voor de ademhaling, massage (aanraakspelen), stilte, muziek en zang, geleide fantasie, meditatie, (mandala) tekenen en ontspannings- en meditatietechnieken.

Lesthema’s rondom de leefwereld van het kind

Je leert in onze kinderyoga opleiding te werken rondom diverse thema’s die je in je kinderyogalessen kunt gebruiken. Yoga voor kinderen vraagt een andere benadering dan yoga voor volwassenen. Kinderen zijn speels en bewegelijk, zijn creatief en hebben een levendige fantasie. Ook hebben zij een behoefte aan geborgenheid en veiligheid. In de kinderyogalessen zullen we aansluiten bij die leefwereld. Belangrijk hierbij is dat we de kinderen zó aan spreken en op die wijze laten bewegen, dat hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn toenemen.

In de opleiding is er altijd tijd en ruimte om vragen te stellen. Ook waarderen we het uitwisselen van tips en ideeën vanuit je eigen praktisch werken met kinderen.

Tijdens de opleiding zul je gaan ervaren dat het veel plezier geeft om met kinderen te werken. Het is prachtig ze te zien genieten en ontspannen. Dit brengt je weer in contact met het kind in jezelf. Dit verbindt je op een diep niveau met de kinderen. Geweldig om te mogen werken vanuit je hart!

De kinderyoga opleiding zal tevens bijdragen aan je persoonlijke groei en ontwikkeling. Voor deze groei is er in de opleiding plaats en wij zullen deze verder begeleiden en waar mogelijk bevorderen.

In de Ananda Kinderyoga Opleiding komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Yoga houdingen 4 tot 12 jaar.
 • Werken met thema’s uit de natuur, sprookjes en de dierenwereld, o.a. Herfstwind (bewogen en onbewogen)
  De zon in jezelf, Ik open mijn hart, Massage & aanraking, Dieren in de dierentuin, Bij de Indianen
 • Ademoefeningen.
 • Warming-up oefeningen.
 • Concentratie- en evenwichtsoefeningen.
 • Ontspannings- en meditatieoefeningen.
 • Massage oefeningen / aanraakspelen.
 • Zintuigenoefeningen.
 • Opbouw van een kinderyogales.
 • Oefenen in lesgeven.
 • Yoga op school, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, etc.
 • Zingen van eenvoudige mantra’s.
 • Mandala tekenen.
 • Hoe zelf een kinderyogagroep te starten en de praktische kanten van een eigen praktijk.
 • Persoonlijke groei: het kind in jezelf ontmoeten.

Kinderyoga opleiding_lesdag-oefenenEen lesdag in de kinderyoga opleiding is erg gevarieerd: we beginnen de les om 9.30 uur met een kort meditatiemoment, om zo de indrukken van alledag achter ons te laten en ons te openen voor de kinderyoga.

Vervolgens besteden we aandacht aan yoga oefeningen, ademtechnieken en ontspanning. We zullen dit praktisch doen in de vorm van een yogales. Na elke les bespreken we enkele yogahoudingen uitgebreid, zodat je goed gaat voelen wat de oefeningen doen. Dit ontwikkelen en begrijpen van de yogaoefeningen is belangrijk omdat je dan de houdingen ook goed naar de kinderen kunt vertalen.

Hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze kunnen gaan over je eigen ervaringen n.a.v. de vorige lesdag, over je ervaring opgedaan tijdens oefenen thuis, of in het oefenen met kinderen. Leuk zijn de voorbeelden die we geven hoe de yogahoudingen, die eerder in de ochtend in de yogales behandeld zijn omgezet kunnen worden voor de kinderen. Ook jouw creativiteit en fantasie zal hierbij worden aangesproken.

Na de lunchpauze volgt een kinderyoga les met uitleg over de achtergronden, waarbij praktijk en theorie elkaar zullen afwisselen. Vaak gebeurt dit aan de hand van een themales voor jongere kinderen en oudere kinderen. Verderop in de opleiding ga je ook zelf oefenen in lesgeven. De lesdag is ongeveer om 15.00 u. afgelopen.

afb.geslaagden Kinderyoga Opleiding jan.'19De kinderyoga docenten opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht, die bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte.

De praktische opdracht zul je uitvoeren in je eigen groep. Je medecursisten zijn dan de leerlingen aan wie je een kinderyogales geeft.

Als theoretisch opdracht vragen we je een verslag te schrijven over het proces dat je tijdens de kinderyoga opleiding hebt doorgemaakt.

Bij een voldoende beoordeling van beide onderdelen van de eindopdracht geeft dit recht op het certificaat docent(e) Kinderyoga.

De kinderyoga opleiding is voor iedereen toegankelijk die (beroepshalve) met kinderen werkt of wil gaan werken.

Ervaring met yoga is aan te bevelen, maar niet noodzakelijk. (Wel stellen we het op prijs als je tijdens het volgen van de opleiding zelf hatha-yogales gaat volgen. Zo zul je zelf wekelijks ervaren wat yoga met jou doet.)

We organiseren geregeld workshops en terugkom / bijscholingsdagen, bijvoorbeeld de workshops Mindfulness voor Kids , Ontspanning & Rust voor kinderen & tieners, Zelfvertrouwen & Kracht bij kids & tieners.

Enkele reacties over de kinderyoga opleiding

Afgelopen donderdag had ik mijn eerste kinderyogales. Er waren zeven kinderen aanwezig. Ik was van te voren best zenuwachtig, want je wilt toch dat zo ‘n eerst les goed in elkaar steekt.

Ik had als thema circus gekozen en na de oefening De Kameel, zei een meisje heel plots: “Juf, dat was een fijne oefening. Toen voelde ik allemaal deurtjes hier (op haar borstkas wijzend) opengaan. Ik voel me hier nu heel vrij”. Dit vind ik zo mooi, zeker als dat dit in je eerste kinderyogales gebeurt.

Dat wilde ik even delen met jullie. Dat ik dit door de Ananda Kinderyoga Opleiding, die ik bij jullie gevolgd heb, zo mag meemaken. Fantastisch! Ik ben jullie zeer dankbaar!

Miriam, je bent een inspirerende leerkracht die een veilige en fijne omgeving schept om tot leren te komen. Je bent veelzijdig en belicht in de kinderyoga opleiding veel kanten van de kinderyoga. Elke les was voor mij weer een feestje!

Wat ik als zeer positief ervaren heb is dat we elke dag gestart zijn met een ‘volwassen’ yogales en later op de dag dezelfde houdingen aangeboden kregen maar nu aangepast voor kinderen in een kinderyogales. Als onderwijskracht wist ik weinig van yoga, maar hierdoor kreeg ik snel een goed inzicht. Het heeft me ontzettend geholpen bij het samenstellen van een goede kinderyogales.

En persoonlijk heb ik me tijdens de opleiding ook ontwikkeld. Ik moest eerst wennen aan stilte, maar kan dit nu zeer waarderen.

Dag Miriam & Yoganand, ik wil jullie hartelijk bedanken voor de mooie uitleg tijdens de lesdagen. Ik heb de Kinderyoga Opleiding in Ananda Yoga Centrum als zéér prettig ervaren. De sfeer, de ruimte, helemaal fijn!

Ik heb erg genoten van de fijne sfeer tijdens de lesdagen. En erg mooi hoe ik geleerd heb om de kinderyogalessen vorm te gegeven aan de hand van thema’s.

Praktische informatie

Aanvang

De opleiding start zondag 28 maart ’21

Aantal dagen

10 zondagen van 9.30 tot ±15.00u., meestal eens per 14-dagen
(aanbevolen: 4 bijscholingsdagen)

Data Opleiding

2021: 28 maart , 11 & 25 april, 16 & 30 mei, 6 & 20 juni, 4 juli, 12 & 26 september

Docenten

Miriam Vorderman
Kinderyogadocente, Yogadocente, Mindfulnes-trainer, Leerkracht basisonderwijs

Gastdocent Yoganand Gerritsen

Studiekosten

€825,- ex btw (€999,- incl btw)
inclusief uitgebreid lesmateriaal en cursusmap.