25 mei 2018

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ananda Yoga Centrum verwerkt persoonsgegevens die jij (deelnemer m/v) zelf aan ons hebt verstrekt, doordat je gebruik maakt van onze diensten (deelname cursus, opleiding, workshop, consult) of omdat je deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website of het invullen van een inschrijfformulier. Ananda Yoga Centrum kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Gegevens via contactformulier website

Voornaam, achternaam en e-mail adres zijn verplicht. Bij een vraag is er een mailwisseling, en indien een telefoonnummer vrijwillig ingevuld is, een telefoongesprek. Alle e-mails worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is en daarna verwijderd.

Aanmelding nieuwsbrief via het formulier op de website

Heb je je via de website of een inschrijfformulier aangemeld voor de nieuwsbrief? Dan wordt je mailadres daarvoor gebruikt en kun je je op ieder moment weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. Je bepaalt zelf welke gegevens je achterlaat.

Gegevens via inschrijfformulieren

Voor enkele diensten vragen we je een inschrijfformulier of extra gegevens aan te leveren (bijvoorbeeld voor een opleiding, lessen of coaching). Dit zijn gegevens die jij vrijwillig aan ons verstrekt. De gevraagde gegevens zijn altijd voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, en bij het aangaan van een opleiding je geboortedatum & geboorteplaats. Indien van toepassing worden voor de diensten relevante fysieke/mentale klachten en medicijngebruik gevraagd. Deze gegevens worden gevraagd om een beter beeld te krijgen van de betreffende deelnemer (m/v) en om waar mogelijk rekening te houden met deze klachten tijdens de diensten. Deze persoonlijke gegevens worden op een veilige plek bewaard. Na afronding van de diensten (deelname stopt), worden de gegevens niet langer bewaard dan wettelijk strikt noodzakelijk is en daarna vernietigd.

Gegevens via aantekeningen

Bij bepaalde activiteiten, zoals coaching en de aannamegesprekken van de opleidingen e/o cursussen kan het zijn dat er aantekeningen worden gemaakt. Aantekeningen worden uitsluitend in aanwezigheid en met toestemming van de deelnemer(m/v) gemaakt. Deze zijn uitsluitend om de dienstverlening op de deelnemer (m/v) aan te passen. Na afronding van de diensten (deelname stopt), worden de gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is en daarna vernietigd.

Gegevens via het aanmelden voor een evenement op de website

Voornaam, achternaam, en e-mail adres zijn verplicht. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Gegevens op de website

De website is te vinden onder de domeinnaam www.anandayogacentrum.nl. Op de website worden algemene bezoekgegevens anoniem bijgehouden via Google Analytics. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website.

Verwerken en bewaren van jouw gegevens

Ananda Yoga Centrum verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief (als je hiervoor bent aangemeld), je te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening passend te kunnen uitvoeren, en als we hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld voor belastingaangifte). Mails aan meerdere personen worden altijd als BCC verstuurd. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Delen met anderen

Ananda Yoga Centrum gebruikt de door jouw verstrekt gegevens alleen voor zichzelf en zal deze nooit aan derden geven of verkopen. Uitzondering hierop is het voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt natuurlijk altijd het recht jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek per mail naar info@anandayogacentrum.nl.

Beveiliging van jouw gegevens

Ananda Yoga Centrum zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik kun je dit aangeven middels een mail naar info@anandayogacentrum.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacy verklaring is van 25 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Over Ananda Yoga Centrum

Ananda Yoga Centrum is een bedrijf gevestigd in Ellecom, waar yoga, meditatie, massage, spirituele ontwikkeling, coaching en gerelateerde activiteiten worden aangeboden. Ananda Yoga Centrum is rechtsgeldig vertegenwoordigd door C. Gerritsen & P van den Berg, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 09211524. De locatie waar de meeste diensten worden verleend is gevestigd aan De Friedhof 7, 6955BP Ellecom.

Contactgegevens

Yoganand Gerritsen – eigenaar en contactpersoon.
Ananda Yoga Centrum, De Friedhof 7, 6955BP Ellecom.
Tel.: 0313-414893; E: info@anandayogacentrum.nl, W: www.anandayogacentrum.nl.

AVG

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl