ganesha-vedische astrologieLevensagenda, Wegwijzer en Spirituele Gids

In het algemeen staat de wetenschap van astrologie in onze tijd niet in hoog aanzien. In de hoge beschavingen van weleer was dat wel anders en was de astrologie misschien wel de belangrijkste wetenschap en was zij onlosmakelijk met het leven van alledag verbonden.

De astrologen uit de oude beschavingen waren hun tijd ver vooruit. Ze hadden een diepgaand inzicht in de wiskundige samenstelling van het universum en de voortdurende transformaties van sterren en planeten. Zij waren in staat daaruit effecten af te leiden voor ieder wezen, dat onderhevig is aan de cyclus van leven en dood.

Het voordeel van de Vedische (uit het oude India afkomstige) astrologie is dat ze in al haar zuiverheid bewaard is gebleven. Ze doet dienst als levensagenda, wegwijzer en spirituele gids en is volstrekt uniek. Ze weet alle relevante onderdelen (tekens, planeten, huizen) oneindig met elkaar te verbinden en dat met de grootst mogelijke precisie.

De Vedische Astrologie of Jyotish (letterlijk: innerlijk licht) wordt het oog van de Veda genoemd. Haar doel is om het licht van Atman of zuiver bewustzijn in het hart van ieder mens te laten schijnen. Praktisch gezien ondersteunt ze de vervulling van de vier doelen van het menselijke bestaan: dharma (je toebedeelde plicht), artha (rijkdom), kama (vervulling van verlangens, genietingen) en moksha (geestelijke bevrijding).

Lees verder

De Vedische astrologie maakt gebruik van de zeven hoofdplaneten, te weten de Zon, de Maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus en Saturnus. Daarnaast spelen ook Rahu en Ketu, de zogenaamde maansknopen, een niet onbelangrijke rol in de geboortekaart. Ze vormen de wiskundige punten in de ruimte waar de eclipsen van de Zon en de Maan plaatsvinden. Maar wat zijn die planeten nou eigenlijk? In de geboortekaart zijn ze de uitdrukkingen van de creatieve intelligentie in het universum, in de natuur en in onszelf. In het universum, dat intelligent en doelgericht is, is alles en iedereen met elkaar verbonden en beïnvloedt alles elkaar voortdurend. De geboortekaart is een nauwkeurig kompas, dat alle karaktertrekken en levensperioden van een mens exact in kaart brengt. Wat voor voordelen levert dit op?

Als men geen idee heeft waar Amerika ligt, dan is het moeilijk er naar toe te varen. Wanneer men in het bezit is van een atlas, die heel nauwkeurig de lengte- en breedtegraden aangeeft, wordt het opeens een stuk gemakkelijker. Een wijs iemand laat zich door de kosmische invloeden leiden, stelt zich er op in en maakt er effectief gebruik van.

Wanneer we naar de hoofdbetekenissen van de planeten kijken, zien we dat het in de eerste plaats om onze eigen, innerlijke kwaliteiten gaat. De betekenissen van de planeten kunnen we allemaal in onszelf lokaliseren, op basis van het oeroude adagio: zo boven, zo beneden. Niet alleen hun kwaliteiten, ook hun transformaties vinden in onszelf plaats en op basis daarvan berust het hele kosmische systeem van interpretatie en voorspelling.

Onder de planeten bevinden zich weldoeners en boosdoeners, ofwel planeten die gunstige effecten teweeg brengen en planeten die ongunstige effecten sorteren, of een combinatie van beide. Maar oppassen is hierbij geboden: in een specifieke geboortekaart kan een weldoener tijdelijk in een boosdoener veranderen en omgekeerd. Een gedegen inzicht hierin en praktische oefening zijn noodzakelijk om de juiste conclusies te trekken. Het schema hieronder geeft een overzicht van de hoofdbetekenissen en van de natuurlijke aard van de planeten.

Planeten Betekenis Natuurlijke Aard
Zon Zelf, Ego Boosdoener (licht)
Maan Geest, Gevoel Weldoener (bij wassende Maan)
Boosdoener (bij afnemende Maan)
Mars Energie, Kracht Boosdoener
Mercurius Intellect, Kennis Weldoener (alleen of met weldoener)
Boosdoener (samen met boosdoener)
Jupiter Fortuin, Geluk Weldoener
Venus Potentie, Schoonheid Weldoener
Saturnus Verdriet, Zorgen Boosdoener
Rahu Wereldse Verlangens Boosdoener
Ketu Obstakels, Verlichting Boosdoener

In dit schema worden de hoofdbetekenissen van de planeten genoemd. Wat hun natuurlijke aard betreft, deze kan in een geboortekaart functioneel veranderen, dat wil zeggen dat een boosdoener tijdelijk in een weldoener kan veranderen en omgekeerd.

Volgens de leer van de drie dosha’s in Ayurveda heeft ieder mens een unieke fysieke constitutie, prakriti genoemd. Op dezelfde wijze heeft ieder mens ook een planetaire constitutie die even uniek is en die afhankelijk is van de specifieke tijd en plaats op het moment van de geboorte. De Vedische astroloog maakt een geboortekaart van dit moment en kan deze voor veel doeleinden gebruiken. Zo kan hij de gezondheid, de interesses en iemands sterke en zwakke kanten checken.

Hij kan zien of er een goede matching is met de (toekomstige) levenspartner en waar de successen in andere levensgebieden liggen. Zo kunnen we met behulp van Jyotish zelfs het tijdstip van de conceptie kiezen, of bewust met het bouwen van een huis beginnen in overeenstemming met de meest gunstige planetaire constellatie. Met haar calculaties kan de Vedische astrologie verder invloed uitoefenen op het lot van de samenleving en op dat van de hele wereld. Maar bovenal is ze een spiritueel instrument dat ons leven kan transformeren in de richting van het innerlijk Licht.

 • vedische-astrologie-analyse-praktische-toepassingNarada Kush.
 • 495 pagina’s.
 • Saraswati Art Publishers.
 • September 2008.
 • ISBN 978-90-76389-09-7.
 • Verkrijgbaar in Nederland en Suriname.
De Vedische astrologie analyseert niet alleen, maar beschikt ook over een uitgebreid pakket aan remedies om ongunstige invloeden te balanceren of te neutraliseren. De kracht en zwaktes van de planeten spelen een grote rol in ons leven. Ons doel van uiteindelijke vrijheid en onthechting is perfect, maar de weg ernaar toe is een proces dat ons ook de ervaring van pijn en lijden kan geven. De Veda’s en haar onderdelen zijn bewaard gebleven om inzicht te geven in ons aardse bestaan en ons uiteindelijk uit dit lijden te verlossen.

De oude wetenschap van Jyotish herinnert ons eraan wie we in werkelijkheid zijn en waarvoor we hier zijn. Ze is bedoeld om ons karma in dit leven onder ogen te zien en biedt upaya’s (remedies) aan om daar op een positieve, creatieve en effectieve wijze mee om te gaan. Het is noodzakelijk om te weten waar we nu staan in dit leven om ons een goed beeld te kunnen vormen van een comfortabele en succesvolle toekomst. Enige extra inspanning kan nodig zijn om samen met de astrologische remedies mogelijke problemen of obstakels om te zetten in positieve energie.

Op basis van de geboortekaart stelt de Vedische astroloog een diagnose van gunstige of ongunstige perioden die zich in ons leven kunnen aandienen. Vervolgens wordt gebruik gemaakt van specifieke, astrologische middelen ter versterking van het goede of ter afzwakking, ombuiging of neutralisatie van minder goede indicaties. Het feit dat er remedies bestaan geeft aan dat Jyotish niet uitgaat van een fatalistisch wereldbeeld. Het effect van de middelen en de duur van het herstelproces zijn tot op zekere hoogte wel karma-gebonden en dit is voor ieder mens verschillend. De remedies zijn toegespitst op de effecten van de zeven planeten alsmede op de karmische werking van Rahu en Ketu. De hier genoemde middelen hebben de test van de tijd ruimschoots doorstaan en worden door miljoenen mensen overal ter wereld toegepast.

De belangrijkste remedies zijn:

 • het dragen van edelstenen (edelsteentherapie)
 • het gebruik van planetaire mantra’s en yantra’s;
 • het gunstig stemmen van de planeet van de dag
 • het verrichten van rituelen.
Alles in het fysieke universum is een uitdrukking van energie. Een planeet is de uitdrukking van intelligentie en energie. Indien je de ongunstige energie van een planeet positief wilt beïnvloeden, kun je deze balanceren met behulp van edelstenen, kleuren, mantra’s, etc. In onderstaand schema wordt aangegeven welke stenen en kleuren bij de planeten horen. De edelsteentherapie is een oeroude vorm van het neutraliseren van ongunstige kosmische effecten.

Planeten Edelsteen Kleur
Zon Robijn Bruin/Rood, Goud
Maan Parel Wit, Roze, Zilver
Mars Rode Koraal Donkerrood
Mercurius Smaragd Groen
Jupiter Gele Saffier Geel, Oker
Venus Diamant Wit, Gemengd
Saturnus Blauwe Saffier Donkerblauw, Zwart
Rahu Hesoniet Donkerblauw, Zwart
Ketu Katsoog Bruin, Honingkleur

In de traditie van de Vedische astrologie gelden precieze voorschriften aan welke hand of vinger een bepaalde edelsteen moet worden gedragen en bijvoorbeeld op welke dag en tijdstip voor de eerste keer.

Of en in welke mate bovengenoemde remedies effect hebben hangt van een aantal zaken af, zoals:

 • de accuraatheid van de diagnose
 • de kwaliteit van het middel
 • de kwaliteit van degene die het middel verschaft
 • het tijdstip (muhurta) waarop het middel is verkregen, wordt gegeven of (zoals bij de edelsteen) voor het eerst wordt gedragen.

Verder kan de ervaren astroloog, indien nodig en gewenst, in een persoonlijk consult richtlijnen geven met betrekking tot het gebruik van specifieke voeding, dieet, kruidenpreparaten, vastenperiodes, liefdadigheid, kleding en de verering van bepaalde goden.

In vrijwel alle Vedische geschriften komen we het gebruik van astrologische remedies tegen. Grote heiligen als Parashara en Jaimini hebben de Jyotir Vidya in hun heilige geschriften uitgewerkt en hebben verschillende methoden aanbevolen om de uiteindelijke werkelijkheid te onderzoeken en in ons bewustzijn te verlevendigen. Maharishi Parashara, die door velen als de vader van Jyotish wordt beschouwd, vermeldt aan het slot van zijn geschrift de Brihat Parashara Hora Shastra, dat de schepper zelf deze wijsheid aan de mensheid heeft geopenbaard.

De kennis die ik aan u heb doorgegeven is diezelfde Jyotish die Heer Brahma (de schepper) aan Narada (de goddelijke boodschapper) heeft verteld en die Narada aan Shaunaka en andere heiligen heeft doorgegeven, van wie ik het ontvangen heb. Ik heb het u verteld zoals ik haar van hen geleerd heb.

– BPHS 97.1-2a

Anton Heyboer, Levenskunstenaar & Schilder geboren op 9 februari 1924 om 5.43 uur te Sabang (Indonesië).

Janma Kundali

janma-kundali

Navamsa

navamsa

De Janma Kundali of geboortekaart bestaat uit 12 huizen, 12 tekens en 9 planeten. In deze geboortekaart staan de Zon en Mercurius in Huis I in het teken Steenbok. Opmerkelijk is dat de posities van de planeten niet dezelfde zijn als in de westerse astrologie. De Navamsa kaart is de belangrijkste bijkaart. NB. Er is een geboortetijd correctie van 3 minuten toegepast.

Consult afspreken?

Geregeld is het mogelijk om met Narada Kush een consult in Ananda Yoga Centrum af te spreken.
Neem contact met ons op over de mogelijkheden.