dhanwantariAyurveda is een holistische gezondheidsleer, die gebaseerd is op de 5000 jaar oude wijsheid uit India en gaat over het evenwicht tussen het menselijk lichaam, de geest en de ziel. Ayur betekent leven, Veda is Kennis. Ayurveda is uit liefde aan de mensheid doorgegeven aan heilige mannen en vrouwen, de rishi’s. Zij is in India door de eeuwen heen altijd toegepast en nooit verloren gegaan. Ook in het westen wordt Ayurveda veel toegepast.

Bijzonder van ayurveda is, dat zij elk mens ziet als een uniek wezen dat zijn of haar specifieke benadering nodig heeft. Ayurveda brengt ons zelfkennis en zelfontdekking: we leren wie we zijn, waarom we gezond blijven, waarom we ziek worden en hoe we ons leven zo kunnen veranderen, dat de kwaliteit van ons leven verbeterd wordt.
Zij reikt ons aan hoe we onze conditie zo kunnen bevorderen, dat ons lichaam vrij is van ziekte, de geest gelukkig, en we een dieper contact kunnen ervaren met onze ware natuur.

Ayurveda en ons dagelijkse leven

Ayurveda streeft ernaar de mens te behandelen en niet zozeer de ziekte. Goede gezondheid wordt zo een levenswijze, die voor iedereen te begrijpen en toe te passen is. De verschillende ayurvedische leefregels en voedingstips, ayurvedische massage, meditatie en yogaoefeningen, helpen ons gezond te zijn en te blijven en innerlijke vrede en vreugde te ervaren. We komen tot ontspanning en stilte in de geest. Dan ervaren we heelheid, zowel fysiek, emotioneel, mentaal én spiritueel. Klachten of ziekten worden door Ayurveda gezien als een verstoring van dit evenwicht en kunnen ook door deze universele benadering worden genezen. Het is niet voor niets dat Ayurveda door de W.H.O. (Wereld Gezondheids Organisatie) officieel erkend is als geneeswijze, met de toevoeging dat Ayurveda vaak oplossingen biedt daar waar de westerse geneeskunde geen antwoord heeft. Is dat niet bijzonder?

Holistische benadering

Ayurveda laat ons inzien dat al onze gedachten en gevoelens een invloed hebben op de cellen van ons lichaam. Dat liefdevolle gevoelens en vredevolle gedachten een positief effect hebben op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.

In tegenstelling tot de westerse geneeskunde, die slechts kijkt naar de klacht van een mens, bekijkt Ayurveda tevens de gehele natuur en ziet het individu als microkosmos van het Universum, de macrokosmos. Alle elementen van de natuur: ether, wind, vuur, water en aarde zijn terug te vinden in de mens en zijn in zekere zin een weerspiegeling van die wereld. Ze zijn de basis van de tridosha-leer, de kern van Ayurveda.

tridoshaTridosha

De ontwikkeling en het onderhoud van ons lichaam hangt, volgens de inzichten van Ayurveda af van die elementen uit de natuur: ether, lucht, vuur, water en aarde. Hieruit ontstaan namelijk de 3 belangrijke lichaamssappen, ofwel dosha’s: vata, pitta, kapha.

Volgens ayurveda is de constitutie of prakriti van ieder mens uniek en gebaseerd op een bepaalde relatie van deze drie lichaamssappen, waarbij vata staat voor wind, pitta voor gal en kapha voor slijm. Deze unieke constitutie wordt al vastgelegd bij de conceptie en bepaalt onze lichaamsbouw, karaktereigenschappen, gedragswijzen en vatbaarheid voor ziekte. Een speciale dosha test kan ons inzicht geven in onze persoonlijke constitutie. Volgens Ayurveda zijn we gezond in de ruimere betekenis van het woord als deze dosha’s in ons in evenwicht zijn. De eerder genoemde voedingstips en leefregels en ayurvedische behandelingsmethoden, zoals o.a. ayurvedische massage, leveren een belangrijke bijdrage aan het handhaven van dit evenwicht of aan het herstel als deze uit balans is.

Kiezen voor Ayurveda

Voor ons betekent ayurveda, samen met de kennis van Yoga, een verrijking in ons leven. De vele praktische adviezen brengen een goede gezondheid en innerlijke harmonie en leiden tot het ervaren van een dieper contact met onze ware natuur. Ze zijn heel goed toe te passen in ons gezin en ons dagelijkse leven.

Omdat ayurveda erg in de belangstelling staat kun je je op vele plaatsen scholen of therapeuten consulteren. Wanneer je deze wijsheid tot je wilt nemen, is het belangrijk om je intuïtie te gebruiken en te vertrouwen op de innerlijke leiding bij het maken van een goede en evenwichtige keuze voor een opleiding of therapeut die bij je past.