Yoga opleiding

Info-middag OM Guru Yoga Opleiding

Je bent van harte welkom op de info-middag van de Om Guru Yoga Opleiding op zondag 20 juni.
Van 13.30u tot 15.30u. krijg je informatie, is er yoga met asana’s, pranayama & ontspanning,  doen we een helende meditatie, kun je de diepe werking ervaren van mantrazang en kennismaken met de docent.

3-jarige yoga docenten opleiding

Onze yoga opleiding is een driejarige opleiding, waarin je de diepere wijsheid van yoga gaat ervaren en je op een enthousiaste wijze yogales leert geven. Gedurende deze 3 jaar zul je merken hoe je persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei een boost krijgen!

We hebben onze yogaopleiding OM Guru genoemd. Dat betekent: Het Innerlijk Licht ervaren dat de duisternis en onwetendheid uit je verdrijft, waardoor je tot Ware Kennis komt.

De yoga opleiding zal je leiden naar verbinding

In onze opleiding tot yogadocent komen de verschillende vormen van Yoga samen. Dit wordt Maha Yoga, of Grote Yoga genoemd. Zo leer je werken met: de Hatha Yoga met haar lichaamsoefeningen & pranayama’s, Raja Yoga, de yoga van meditatie, Bhakti Yoga, de yoga van de liefdevolle toewijding en mantra zang, Jnana Yoga, de yoga van inzicht en kennis, Karma Yoga, de yoga van het onbaatzuchtig handelen, Kundalini Yoga, de yoga van de goddelijke energiestroom, en Chakra-psychologie, het inzicht krijgen in de werking van de verschillende niveaus van je bewustzijn.

“Kennis is niet compleet totdat het vertaald is in ervaring”, zegt een groot yogameester. Daarom worden yoga, meditatie en spirituele groei in onze yoga opleiding op een praktische manier in een kleine groep aangereikt.

Uitgebreid aandacht voor didactiek

De theorie over Yoga, door meesters en wijzen aangereikt, worden in onze yoga docenten opleiding op een boeiende en hedendaagse wijze behandeld. Om deze innerlijke kennis goed naar anderen over te kunnen brengen besteden we in onze yoga opleiding uitgebreid aandacht aan de didactiek van het lesgeven.

Hierdoor zul je aan het eind van de OM Guru Yoga Opleiding als een geïnspireerd en veelzijdig yogadocent(e) les kunnen geven! (Lees de enthousiaste reacties aan het eind van deze site).

Persoonlijke & spirituele groei door onze yoga opleiding

yoga lessen

Wanneer je deelneemt aan onze yoga opleiding zal er een groei- en  veranderingsproces bij je plaats vinden. Voor dit innerlijke proces is er in de yoga opleiding ruimte, en waar nodig zullen wij dit proces verduidelijken en ondersteunen. Je zult in de opleiding met liefde en begrip naar jezelf leren kijken. In je dagelijks leven werkt dit door, omdat je spiritueel en persoonlijk zult groeien. Je wordt je bewuster van je capaciteiten, je gaat je positiever opstellen en je zult actiever gebruik gaan maken van je intuïtieve vermogens.

Liefde en het verkrijgen van inzicht spelen hier een belangrijke rol bij. Liefde in ons leven toelaten is de eerste stap op weg naar het in contact komen met het diepere niveau van Zijn in ons leven. En door het verkrijgen van inzicht zul je steeds beter gaan begrijpen waarom dingen plaats vinden in je leven. Je ontwikkelt de kracht om i.p.v. het slachtoffer de regisseur te worden van jouw leven.

Yoga is een compleet systeem van inzichten, handreikingen en technieken, die je leiden van de onwerkelijkheid, onze dualistische wereld van pijn, lijden en zinsbegoochelingen, naar de werkelijkheid, een staat van vreugde, balans, liefde en eenheid.

Lees verder

Onze OM Guru Yoga Opleiding is een brede scholing in de diverse disciplines van yoga. Het is een 3-jarige parttime beroepsopleiding. Elk leerjaar kent 18 lesdagen. Dit jaar geven we de yogaopleiding op vrijdag. Na de drie leerjaren zijn specialisatiejaren (Ayurvedische Massage, Zwangerschapsyoga, Kinderyoga) te volgen.

In de opzet van onze yoga opleiding hebben wij bewust gekozen voor het werken in homogene leerjaren, waarin er persoonlijke aandacht is voor de cursist(e). Het proces van groei en ontwikkeling in yoga kan o.i. het best tot zijn recht komen in de veilige sfeer van een kleine groep (max. 11 leerlingen).

De opleiding tot yogadocent wordt gegeven in de sfeervolle en energierijke yogazaal van ons Ananda Yoga Centrum. Het is een bijzondere plek waar  alleen spirituele activiteiten plaats vinden.

1e studiejaar yoga opleiding

boot-houdingHet accent ligt op de eigen ontwikkeling en groei en het bewuster ervaren van Dat wat je in Essentie bent. Ook starten we met de eerste principes van het lesgeven in yoga.

– O.a. mantra-zang, pranayama’s (ademoefeningen), geleide meditaties brengen je naar binnen. De energie door je chakra’s gaat hierdoor optimaler stromen. Dit geeft meer vitaliteit, een betere aarding, meer creativiteit en blokkades worden opgeruimd.
– Door de inspirerende yogalessen ga je een dieper contact beleven met je fysieke en energetische lichaam.
– Je zult de helende kracht van de wijsheid van yoga ervaren in de praktische uitleg van de yogafilosofie op elke lesdag.
– We behandelen de basisprincipes van het lesgeven en bespreken en analyseren de verschillende yogahoudingen. We oefenen elke lesdag het inspreken van enkele asana’s.

2e studiejaar yoga opleiding

Dit jaar verdiepen we de kennis van yoga. Jouw ontwikkeling tot een inspirerend yogadocent zet zich op een liefdevolle wijze voort.

– Uitgebreid gaan we in op de relatie die er is tussen het fysieke lichaam en het energetische lichaam met de chakra’s. Fysieke anatomie wordt verbonden met subtiele anatomie.
– Verder krijgt de didactiek van het lesgeven meer aandacht: hoe breng ik de essentie van de oefeningen op een heldere, logische en goed geformuleerde manier over op mijn leerlingen.
– In Yoga wordt veel belang gehecht aan ontspanning. We gaan in op het waarom van ontspannen, hoe het te integreren in je yogalessen en je leert goede eindontspanningen te maken.
– Je krijgt tips over het opzetten van een eigen oefengroepje.
– Aan het eind van dit studiejaar zal ingegaan worden op de praktische kanten van het opzetten van een eigen yogapraktijk.

3e studiejaar yoga opleiding

In dit derde jaar zul je ervaren dat de kennis van yoga steeds meer omgezet wordt in wijsheid.

Het programma van dit jaar omvat o.a.:
– Het verfijnen van het lesgeven in hatha-yoga.
– Je oefent het verzorgen van goede eindontspanningen.
hartchakra-oefeningHet leren begeleiden van verschillende vormen van meditatie.
– Je leert werken met een prachtige holistische methode: de yoga-ademtherapie. Dit is een helende manier van werken met de subtiele adem-stroom, prana.
– We behandelen de meridianen en de invloed van verschillende yoga-houdingen op deze energie-kanalen.
– Het verkennen en uitbreiden van leiderschapskwaliteiten, oa. wilskracht, inzicht, co-creëren, inspireren, intuïtie & visie. Dit zijn prachtige kwaliteiten van het Anja- of Guru chakra die je als yogadocent nodig hebt om op een inspirerende wijze een yogagroep te leiden.
– Iedere les is er ruimte voor het stellen van vragen, die gaan over de praktijk van het lesgeven, yogaoefeningen of de eigen ontwikkeling.

Bewustwording en de ontwikkeling van spiritualiteit zijn processen die een ieder op zijn/haar niveau ervaart. Daarom hou je tijdens de opleiding een logboek bij met daarin je persoonlijke ervaringen en veranderingsprocessen.

Na het 1e studiejaar lever je een verslag in dat de vorderingen en ontwikkelingen beschrijft, die je in het eerste deel van de opleiding hebt doorgemaakt. Hetzelfde doe je na het 2e studiejaar.

Aan het eind van het 3e jaar sluiten we de opleiding af met een praktisch en theoretisch examen. De praktische proeve van bekwaamheid bestaat uit het samenstellen en geven van een yogales, samen met 2 medestudenten.

yogaopleiding_geslaagden2019

yogaopleiding_geslaagden-juni19

Het theoretische deel zal bestaan uit een werkstuk dat bestaat uit 2 onderdelen:

  1. een verslag over het proces dat je in de opleiding hebt doorgemaakt
  2. een werkstuk over een onderwerp uit de yoga.

Bij een voldoende beoordeling van alle onderdelen verkrijg je het diploma van yogadocent.

shiva yoga opleiding

In de yogatraditie is het zo dat de leerling, die aan spirituele verdieping toe is op zoek gaat naar een meester (m/v). Deze guru (= brenger van het Licht / brenger van Weten in de duisternis) reikt zijn leerling al die vaardigheden aan, die nodig zijn om vanuit een innerlijk beleven de yogaleer te integreren in zijn/haar leven. Vanuit die innerlijke wijsheid kan hij/zij yoga verder uitdragen en onderwijzen.

Een goed yogadocent geeft leiding aan en inspireert mensen vanuit een eigen innerlijke beleving”.
                                                                                                                Sri Yoganand

Het verder verspreiden van het Licht in de vorm van yoga is ook onze missie. Onze geliefde leraar en spirituele coach Sri Vasudeva ondersteunt onze missie en opleiding met heel zijn hart.

Wij kunnen het ons voorstellen dat je na het lezen van deze pagina wellicht nog met ons van gedachte zou willen wisselen over deelname aan onze yoga opleiding. Bel ons dan voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek kan tevens dienen als aannamegesprek.

Tot de opleiding word je toegelaten wanneer wij een positief aanname- of kennismakingsgesprek met je hebben gehad.

Praktische informatie

Het corona protocol in Ananda

Aanvang

Vrijdag 1 oktober 2021

Aantal dagen

18 vrijdagen van 9.30u. tot ±15.00u., eens per 14-dagen.

Data

2020: 1, 15, 29 okt., 12, 26 nov., 10 dec.
2021: 7, 21 jan., 4, 18 febr., 4, 12 mrt., 1, 15, 29 apr., 20 mei, 3  & 17 juni.

Docenten

Yoganand Gerritsen
yogaopleider, spiritueel coach, lichtwerker

Ishwari

Studiekosten

€ 1388,- ex. btw /  1.680,- incl. 21% BTW per leerjaar.

In overleg is eventueel gespreide betaling mogelijk, hieraan zijn kosten verbonden.  Bel ons (0313-414893) gerust hierover; zie ook het inschrijfformulier.

Aanmelden

Tot de opleiding word je toegelaten wanneer wij een positief aanname/ kennismakingsgesprek met je hebben gehad. Bel ons, 0313-414893, om een afspraak te maken of vul het contactformulier in.

Het inschrijfformulier reiken we je in dit gesprek aan.

Enkele reacties over de yoga opleiding

De Yoga Opleiding heeft mijn leven veranderd. In deze driejarige opleiding heb ik kennis gemaakt met diverse aspecten van yoga en ben ik gedegen voorbereid op het lesgeven. Yoganand is een inspirerende leraar die werkt vanuit zijn hart en je uitnodigt om ook vanuit je hart naar jezelf en anderen te kijken. Het eerste jaar kwam ik door zelfreflectie en onderzoek dichter bij mijn kern.

In de twee volgende jaren raakte ik steeds meer vertrouwd met de yogahoudingen, het lesgeven, pranayama’s en meditatie.

De drie jaren zijn voorbij gevlogen en hebben gemaakt dat ik als mens enorm ben gegroeid en veel positiever in het leven sta. Ik heb geleerd om les te geven vanuit mijn hart en in mijn kracht te gaan staan, en d.m.v. yoga mensen in hun eigen kracht te brengen.

Hartelijk dank, Yoganand en Ishwari, voor de afgelopen 3 jaar vol inspiratie, liefde en zorgzaamheid. Ze hebben mijn leven positief veranderd!

Ik wil Yoganand enorm bedanken voor de ontwikkeling en groei, die ik tijdens de OM Guru Yoga Opleiding heb mogen ervaren. Het was een mooie reis.

Ik ben vooral met de opleiding gestart om meer inzicht te krijgen, niet perse om yogadocent te worden. Om gedurende een langere tijd in een groep te werken die ook vooruit wilde en waarmee ik ervaringen zou kunnen delen. De methode van lesgeven die Yoganand gebruikt sloot perfect aan bij mijn behoeften. Yoganand werkt wel volgens een curriculum, maar houdt hier niet star aan vast. Zijn lessen ontwikkelen zich door de inbreng uit de groep en speelden in op de behoeftes die er leven. Thema’s die werden aangedragen werden tijdens een lesdag behandeld. Dit is vrijheid in actie. De kennis die we opdeden kon direct worden toegepast in het dagelijks leven.

Yoganand deelt zijn aanzienlijke kennis van de yoga zonder enige arrogantie. Bijzonder is ook dat hij in de lessen in de eerste plaats mens blijven. Hij is bereid ook zijn uitdagingen en eigen ervaringen te delen, om de rest van de groep mee te laten profiteren van de kennis die hij in deze momenten op heeft gedaan. Na drie jaar heb ik het gevoel dat mijn doel om te groeien zeker is bereikt. Ik heb veel meer zelfvertrouwen en sta steviger in mijn schoenen. Daarnaast heb ik een flinke basis om als yogadocent zelfstandig aan de slag te gaan en geef ik al een paar jaar wekelijks les op mijn werk. Uiteindelijk ben ik zo enthousiast geworden over het geven van yoga, dat een eigen yogapraktijk een droom is die ik in de toekomst hoop te realiseren.

Een prachtige opleiding die mij dicht bij mijn eigen Bron gebracht heeft. Wie ben ik nu eigenlijk en wat wil ik. Ik leerde om me niet mee te laten nemen in de hectiek van het dagelijks leven, maar toeschouwer te zijn. Daarnaast is mijn je intuïtie verder ontwikkeld en leerde ik om te leven vanuit mijn hart. Warmte en liefde uit te stralen en te gaan ervaren “wat je geeft krijg je terug”. Tijdens de opleiding kwam ik ook de schaduwkanten van mezelf tegen en leerde ik dit om te zetten naar positieve energie en met liefde naar mezelf te kijken.
Na 3 jaar opleiding is het heerlijk om dit uit te kunnen dragen in mijn lessen en in mijn dagelijks leven. Ik ben gaan merken dat alles in mijn leven gemakkelijker gaat.

Ik heb genoten van elke opleidingsdag en van mijn groei in de 3 jaren!