Sri Mata Amritanandamayi Devi (Moeder van de onsterfelijke Gelukzaligheid) wordt ook wel liefdevol en eerbiedig Moeder Amma genoemd. Zij is een heilige vrouw, die in 1952 is geboren in een arm vissersgezin in Kerala, het zuiden van India. Amma’s hele leven is een onvergelijkbaar voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde en mededogen.

Persoonlijke ontmoeting

Door haar buitengewone daden van liefde en onbaatzuchtigheid heeft Moeder Amma de afgelopen 30 jaar miljoenen harten over de hele wereld geraakt. Voor de corona-pandimie bezocht ze vele jaren Nederland. Ook wij hebben tijdens deze bezoeken mogen ervaren hoe bijzonder het is om tijdens de darshan (persoonlijke ontmoeting) haar zegening te ontvangen.

Iedereen die naar Haar toekomt en dat wenst, wordt door Amma teder geliefkoosd en in een liefdevolle omarming dicht tegen Haar hart gedrukt. Daarbij deelt Zij haar onbegrensde liefde met je deelt. In Haar inspirerende aanwezigheid wordt iets diep in je wezen wakker gemaakt. Zorgen en lasten worden weggenomen en kunnen plaats maken voor een diep innerlijk gevoel van liefde, vreugde en vrede.

Onvoorwaardelijke liefde

Door Haar liefdevolle aanwezigheid geeft Moeder Amma iedereen een gevoel van erbij te horen, een gevoel van bescherming en leiding. Iedereen die naar Haar toekomt, jong of oud, bekend met spiritualiteit of niet, bezielt zij met het spirituele begrip, het zelfvertrouwen en de kracht die nodig zijn om de uitdagingen van het leven tegemoet te treden. Amma’s mededogen gaat voorbij de grenzen van nationaliteit, ras, kaste of religie. Amma Zelf is de belichaming van alles wat ze onderwijst, een levende getuigenis van de eeuwige waarden die in de geschriften van alle religies zijn uiteengezet. Voor velen is zij hun geliefde Moeder, spirituele Guru, die je begeleidt op je Pad naar zelfrealisatie en de levende vorm van het Hoogste Wezen.

Boodschappen en lezingen

In de inspirerende boodschappen en lezingen die Amma geeft, verstaat Zij de kunst om de eeuwige wijsheid van de Vedische geschriften te vertalen naar ons moderne westerse leven. Zodat wij handvatten krijgen om juist ook onze hectische maatschappij, de eenheid met onze ware natuur van Licht en Liefde te herkennen en te ervaren en ten dienste te stellen aan de mens, dier, milieu, de wereld.

Humanitaire projecten

Wereldwijd geroemd wordt het uitgebreide humanitaire netwerk dat Moeder Amma startte op charitatief, onderwijskundig en medisch gebied: ziekenhuizen, pensioenen voor weduwen, noodhulp bij rampen, studiebeurzen en onderwijs, gratis huizen voor armen.
Haar organisatie Embracing the world heeft als doel het lijden van de armsten in de wereld te verlichten. Amma en haar duizenden vrijwilligers doen dit door hen tegemoet te komen in de vijf basisbehoeften: voedsel, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en levensonderhoud – waar en wanneer ook maar mogelijk. 

Amma’s Ashrams

Er bestaan meerdere ashrams (leefgemeenschappen) in India, Amerika en Europa, die geïnspireerd zijn door deze bijzondere vrouw. Meer over Moeder Amma -Mata Amritanandamayi vind je op de internationale website van Moeder Amma.