Opleiding Ayurvedische massage

Onze Opleiding Ayurvedische Massage is al 30 jaar inspirerend!

ayurvedische massage ishwari handen rugDe opleiding Ayurvedische Massage is een jaaropleiding, waarin je opgeleid wordt tot een deskundig Ayurvedisch masseur of masseuse.

Tijdens onze opleiding ayurvedische massage zul je gaan ervaren dat de basis van een goede massage een liefdevolle aanraking is, die helend werkt, zowel voor de ander die door jou gemasseerd wordt, als voor jezelf.

In deze holistische massagevorm die afkomstig is uit Ayurveda, de oude Indiase gezondheidleer, leer je te werken met speciale massagehandelingen, drukpunttechnieken (marma’s) en natuurlijke basisoliën, waarbij je intuïtie een belangrijke rol speelt.

Deze ayurvedische massage wordt als zeer helend ervaren, omdat zij een bijzonder positieve en balancerende werking heeft op de 3 niveaus van bewustzijn. Zo kun je haar toepassen om het lichaam goed te masseren. Ook draagt onze ayurvedische marma-massage bij aan het emotioneel en mentaal welbevinden, doordat zorgen en blokkades losgelaten kunnen worden. En op spiritueel niveau worden hoofd en hart met elkaar verbonden, waardoor de verbintenis met het Hogere Zelf ervaren kan worden.

Kortom men zal zich gezonder, vitaler en meer ontspannen voelen. Bijzonder is ook de Universele genezende energie die via de handen tijdens het masseren wordt overgedragen.

De praktijk van het masseren wordt ondersteund met de bijzondere theoretische achtergronden en inzichten uit o.a. de chakra-psychologie en uit de dosha-leer, een belangrijk aspect uit Ayurveda. De opleiding, die wij al sinds 1987 verzorgen, maakt dat je niet alleen op een verantwoorde wijze massagebehandelingen kunt geven, zij draagt ook bij aan je eigen spirituele groei en ontwikkeling.

Lees verder

De oud-Indiase massage- en ayurveda-dhanwantari-natuurgeneeskundige geschriftendrukpunt technieken zijn een onderdeel van de Ayurveda (ayur=leven, veda = kennis). Deze natuurgeneeskundige geschriften zijn al zo’n 5000 jaar oud.

De aanbevolen behandelingen, kruiden en massages worden tot op de dag van vandaag in India met succes gebruikt. En ook bij ons in het Westen ervaart men inmiddels de heilzame werking ervan en vinden de inzichten uit de ayurvedische gezondheidsleer steeds meer toepassing, o.a. door het baanbrekende werk van Dr. Deepak Chopra. Deze arts en specialist op het gebied van Ayurveda heeft de ayurvedische kennis zeer toegankelijk gemaakt voor de westerse mens.

Belangrijk hierbij is de ayurvedische massage. Zij wordt als zelfstandig onderdeel zowel preventief (dagelijkse massage) als genezend (therapeutisch) toegepast, in massagepraktijken en in gezinsverband.

anahatachakra-hart-chakraEen ayurvedische massage is zo’n bijzondere ervaring. De helende kracht van zo’n liefdevolle aanraking verricht wonderen. Met behulp van onze handen (die in de yoga gezien worden als de werktuigen van het hart) volgen we de natuurlijke lijnen van het lichaam. Daarbij worden waargenomen spanningen niet zoals in westerse massages naar het hart, maar naar buiten toe afgevoerd. Het ervaren van meer rust en ruimte zijn een gevolg hiervan.

Wanneer de masseur / masseuse met aandacht en overgave masseert dan zal de helende werking nog groter zijn. Hierbij spelen de in- en aanvoelende kwaliteiten van het hart een belangrijke rol. Het zijn deze hogere kwaliteiten die maken dat die aandacht gegeven wordt en de juiste druk toegepast wordt, die nodig zijn om de harmonie te bevorderen en waar mogelijk deze weer te herstellen.

De helende werking zien we ook terug in de positieve effecten die de massage heeft op het lichamelijk en emotioneel welbevinden. Zo stimuleert zij o.a. belangrijke processen als de bloed- en lymfestroom, de opname van zuurstof en voedingsstoffen, de doorbloeding, en de uitscheiding van gifstoffen, en heeft ze een stress verminderende werking doordat zij een diep ontspannend effect heeft op het zenuwgestel (vooral door de speciale rug- en hoofdmassage).

“De aanraking van een voelende hand kan als een bliksemflits in het duister de mens verlichten” zei eens een groot meester.

Daarnaast werkt de massage ook in op de subtielere energieën van de mens, zoals die zich in en om het lichaam bevinden in de energiebanen (nadi’s) en de chakra’s. Je zult gaan ervaren hoe de energie aan het stromen wordt gebracht, waardoor het zelfherstellend vermogen geactiveerd wordt en fysieke, emotionele en mentale blokkades en verstoringen makkelijker oplossen. We zullen in de opleiding gaan ervaren hoe de adem hier een belangrijke rol bij speelt.

Om de ayurvedische massage zo optimaal mogelijk te kunnen toepassen is het goed om inzicht te krijgen in de achtergronden van de massage. Waar mogelijk doen we dit aan de hand van persoonlijke ervaringen en voorbeelden uit de praktijk.

De theorie zal er op gericht zijn HEEL de mens te leren kennen. Zo zullen we bij verstoringen en ziekten niet enkel kijken naar het waargenomen symptoom, zoals in de westerse geneeskunde vaak gebeurt, maar aan de hand van inzichten uit de chakra-psychologie en ayurveda (bijv. de 3 dosha’s) op zoek gaan naar dieper liggende oorzaken van deze verstoringen en ziekten om zo te werken aan het herstellen van de balans in lichaam en geest.

 • De adem speelt tijdens het masseren een belangrijke rol. We zullen ingaan op haar functie bij het proces van ontspannen en het loslaten van eventueel waargenomen pijn.
 • Het therapeutisch behandelen van een cliënt krijgt verdieping door het opstellen van een behandelingsplan. We zullen later in de opleiding hiermee leren werken.
 • Je leert gebruik te maken van natuurlijke basisoliën, en we gaan in op de helende werking van diverse etherische oliën en taila’s (Indiase kruidenoliën).
 • We maken kennis met verschillende manieren van diagnosticeren (o.a. voelen van de pols, de gesteldheid van de huid, gelaat-, tong-, nagel- & urinediagnose, lichaamshouding, klank van de stem) zoals die in Ayurveda gebruikt worden.
 • Verder wordt er in de colleges o.a. aandacht besteed aan: praktische wenken m.b.t. de massage, contra-indicaties, omgaan met aanraking en hierbij veiligheid ervaren en geven, de taal van het lichaam, deelmassages, het belang van zelfmassage, massage voor doelgroepen (babymassage, kindermassage, massage voor zwangeren en massage voor ouderen).
 • In een apart college belichten we de zakelijke, de emotionele en de spirituele kanten van het opzetten van een eigen ayurvedische massagepraktijk.

Zoals in de inleiding al is aangegeven zul je in deze opleiding een combinatie van de oud-Indiase massagetechnieken en de ayurvedische drukpunttechnieken (marma’s) leren gebruiken. Hierbij zul je gebruik maken van natuurlijke oliën, waaraan heerlijk geurende etherische oliën worden toegevoegd.

Elke les wordt een onderdeel van de ayurvedische massage aangeboden. Dat gedeelte van de massage wordt met een duidelijke instructie voorgedaan. Daarna ga je in tweetallen zelf masseren. Dit vindt plaats onder onze deskundige begeleiding. Er is elke les ook plaats voor herhaling van de reeds aangeboden massage- & drukpunttechnieken.

Na afloop van het masseren gaan we dieper in op reacties, die tijdens het oefenen waargenomen zijn.

Tijdens het praktisch bezig zijn zul je gaan ervaren hoe de intuïtie een belangrijke rol kan spelen bij de juiste toepassing van de massagetechnieken, de drukpunten en het traceren van blokkades. In de lessen zullen we d.m.v. oefeningen en meditaties de intuïtie verder leren ontwikkelen en bevorderen. De ayurvedische massage kent speciale massagehandelingen, grepen en technieken voor hen voor wie speciale aandacht in een bijzondere fase van hun leven belangrijk is. Zo besteden we in de opleiding aandacht aan babymassage, massage van kinderen, massage voor zwangere vrouwen en massage voor ouderen.

Naast de technieken die je leert om de ander te masseren zul je gedurende dit jaar de gehele massage ook op jezelf leren toepassen. Zelfmassage is ook een belangrijk onderdeel uit de ayurvedische gezondheidsleer, omdat het goed is geregeld ook tijd, zorg, liefde en aandacht aan het eigen lichaam te besteden. Om de massage goed in de vingers te krijgen vragen we je thuis de aangeboden technieken geregeld te oefenen. Dit kan door proefpersonen te masseren. Ook stimuleren wij het opzetten van oefensituaties met medecursisten.

De theorie en de praktijk van het masseren worden elke les ondersteund door duidelijke cursusbladen, die tezamen een overzichtelijk boek zullen vormen. Dit boek met uitgebreide tekeningen en teksten vormt een belangrijk naslagwerk voor je massagepraktijk.

ayurvedische-massage-lotusbloemOnze ervaring is dat het volgen van onze opleiding een persoonlijk vormend aspect voor de aankomend masseur / masseuse met zich mee brengt. Voor deze spirituele groei is er in de opleiding plaats, en we zullen deze verder begeleiden en waar mogelijk bevorderen.

Tijdens het masseren werk je in tweetallen. Het is mooi, dat je iedere les zowel een massage geeft als ontvangt. Zo raak je vertrouwt met de diepe werking van de massage en word je je bewust van je lichaam met haar zachtheid en ruimte, en/of haar spanningen, beperkingen en blokkades. Eventuele beperkingen zul je gaan herkennen, je leert ze te accepteren, om ze vervolgens m.b.v. een goed gebruik van de adem los te laten. Je leert jezelf zo goed kennen, en een goede zelfkennis is van groot belang om een goed masseur / masseuse te worden.

Naast de massages zullen we elke lesdag door middel van enkele hatha-yoga oefeningen, meditatie-technieken of ademoefeningen werken aan het bevorderen van flexibiliteit in je lichaam en aan de balans tussen lichaam en geest.

Een dag ziet er als volgt uit: om 9.15 uur praten we even bij met elkaar, (kruiden)thee staat dan klaar. Om 9.30 uur begint de les en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze kunnen gaan over je eigen ervaringen n.a.v. de vorige massagedag of over je ervaring opgedaan tijdens het masseren van je proefpersonen.

Na een korte yogales, die soms afgewisseld wordt met een meditatie of ademoefeningen, zal er uitleg geven worden over de achtergronden van de massage. Na een duidelijke instructie zul je in tweetallen gaan masseren. Rond 15.45 uur is er een evaluatie n.a.v. de massage en eventueel een afsluitende meditatie. De lesdag is ongeveer om 16.15 uur afgelopen.

opleiding-examen-diploma uitreiking


De massageopleiding wordt afgesloten met een theoretische en praktische proeve van bekwaamheid, die bij een voldoende beoordeling recht geeft op het diploma Ayurvedische Massage.

Zoals wij al eerder aangaven is de jaaropleiding Ayurvedische Massage een afgerond geheel. Toch kunnen wij het ons voorstellen dat je na dit jaar je nog verder wilt ontwikkelen. Wij hebben daar binnen ons centrum ruime mogelijkheden toe.

Zo verzorgen wij o.a. de korte cursus Metamorfose massage, de workshop Indian Head massage, de workshop Indian Foot Massage. Persoonlijke consulten en supervisie behoren ook tot de mogelijkheden.

Wij kunnen het ons voorstellen dat je na het lezen van deze folder, en voordat je je inschrijft voor de opleiding ayurvedische massage, je wellicht nog van gedachten zou willen wisselen over je beweegredenen en persoonlijk kennis zou willen maken met de docenten en de ruimte waar de lessen gegeven worden. Bel ons dan voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek kan tevens dienen als aannamegesprek.

Tot de opleiding word je toegelaten wanneer wij een positief kennismakings/aannamegesprek met je hebben gehad. Daarnaast moet het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend ingezonden zijn en dien je aan de betalingsvoorwaarden te hebben voldaan. Heb je nog vragen neem dan gerust contact met ons op.

Enkele reacties over de opleiding

Mijn motivatie om de opleiding Ayurvedische massage te gaan doen kwam door de ervaring die ik hiermee had opgedaan in India. Na de site van het Ananda Yoga Centrum te hebben bekeken wist ik dat dit voor mij de juiste leerschool zou zijn. Na het intakegesprek met Ishwari van den Berg en in het centrum te zijn geweest werd mijn gevoel bevestigd.

De opleiding Ayurvedische massage heeft mij veel meer gebracht dan alleen het beheersen van deze prachtige techniek. De lessen van Ishwari zijn leerzaam, duidelijk en inspirerend. Na afronding van dit opleidingsjaar ben ik niet alleen gediplomeerd Ayurvedische masseuse maar is ook mijn spirituele ontwikkeling enorm gegroeid door de yoga- en meditatieoefeningen die we tijdens de lesdagen doen en de theorie die Ishwari gedurende het jaar overbrengt.

Ik ben ontzettend blij dat ik de stap genomen heb om in het Ananda Yoga Centrum deze opleiding te hebben gedaan. Inmiddels heb ik mijn eigen praktijk opgezet en kan het iedereen van harte aanbevelen.

Wat betreft de reistijd vanuit ‘t westen naar Ellecom was er weinig tot geen file & was zeker aansluitend op de lestijden. De lesruimte is een ideale ruimte voor de diverse opleidingen, die er gegeven worden. Het dorp Ellecom ligt in een prachtig natuurrijk gebied. Tijdens de pauze kun je van de natuur en de stilte met volle teugen genieten.

De docente, Ishwari van den Berg, is zeer klantvriendelijk en erop gericht om haar kennis te delen met de studenten. Zij beheerst zowel het theoretische als het praktische gedeelte heel goed. Er is duidelijk sprake van een zeer ruime ervaring en kennis bij de trainers.

Theorie, praktijk en oefenmateriaal waren uitstekend en in ruime mate aanwezig. Ishwari had alles goed georganiseerd w.o. de lestijden, pauzetijden, lesdagen, examendag, etcetera. Ananda Yoga Centrum is een cursist vriendelijke organisatie. Tijdens het intake gesprek heeft Ishwari naast de reguliere inschrijfprocedure ook interesse in ” wie je als persoon bent” en “wat je beweegredenen zijn om deze opleiding te komen volgen”.

Mijn motivatie

 • Na een diepe zoektocht kwam ik in aanraking met deze bijzondere opleiding ayurvedische massage bij Ananda Yoga Centrum.
 • Ik ben voor mijn gevoel echt geleid naar deze opleiding. En mijn zoektocht om met de mensheid op een liefdevolle en begripvolle manier in aanraking te komen is mede hierdoor zeker rijk aangevuld.
 • Tijdens deze opleiding ayurvedische massage leer je het wezen “mens” op holistische wijze te benaderen. Deze zienswijze is gebaseerd op de oude Indiase geneeskunde Ayurveda. Mijn ervaring is, dat mijn inzicht hierin tijdens het opleidingsjaar enorm is toegenomen. Dat wat onderricht wordt beperkt zich niet tot de fysieke mens en massage, het gaat veel dieper en verder!! Zo krijg je o.a. yoga, ademoefeningen en eenvoudige meditatie- en ontspanningstechnieken.
 • Ook is er naast de mentale, sociale en emotionele aspecten van jou als student aandacht voor je spirituele groei. het was geweldig te ervaren hoe dit een bijzondere invloed had op mijn massages.
 • Nog één van de bijzondere aspecten van deze opleiding vond ik, dat een heleboel processen zowel op individueel niveau als op groepsniveau automatisch op gang komen & niet geforceerd zijn! Ik zou zeggen:” Laat u leiden door uw innerlijke wijsheid, ervaar het zelf en deel het met anderen! “

Ik geef de gehele opleiding het cijfer 10! Dit jaar is erg bijzonder voor me geweest, een jaar waarin ik ontzettend veel over mezelf geleerd heb. Ben deze studie aangegaan doordat ik erg aangetrokken werd bij het lezen van de inhoud van de opleiding. Buiten het feit dat ik er mijn werk van heb gemaakt was ik duidelijk op zoek naar mezelf waardoor ik de studie met hart en ziel ben ingegaan. Dat heeft me ontzettend veel positiefs gebracht en ik mag wel zeggen dat ik me na het afronden van de opleiding een compleet ander mens voel.

Ik heb de cirkel met oude patronen kunnen doorbreken. Dit bracht ongelooflijk veel liefde voor mezelf met zich mee. Dit had ik zonder deze opleiding niet op deze manier kunnen doen. Ik heb best veel “beste keuzes” gemaakt in mijn leven en het volgen van deze studie is er zeker één die bovenaan het lijstje komt te staan. Voel, ervaar en sta open, de rest komt vanzelf!

Ik kan alleen vanuit mijn ervaring en visie schrijven en dat is dan ook precies wat ik heb gedaan. Het heeft van mij, en van iedereen die ik behandel, een ander mens gemaakt. De opleiding ayurvedische massage heeft me erg verrijkt en ik kan het iedereen aanraden!

Praktische informatie

Aanvang

medio september 2019

Aantal dagen

18 vrijdagen van 9.30u. tot ±16.15u., meestal eens per 14-dagen.

Data

data volgen

Docenten

Ishwari
Gastdocent: Yoganand

Studiekosten

€ 1.495,- incl. 21% BTW. Inclusief supervisie, olie & uitgebreide cursusmap.
In overleg is eventueel gespreide betaling mogelijk, hieraan zijn kosten verbonden.
Zie hiervoor het inschrijfformulier dat bij ons aan te vragen is.